ابراهیم سبطی یک مدیر بازاریابی و معماری تجاری با تجربه است که با درک جامعی از استراتژی های کسب و کار و پیشینه ای متنوع در صنایع مختلف، دیدگاه تازه و متمایزی را به هر پروژه ارائه می دهد. تفکر نوآورانه و تخصص عمیق او نقشی اساسی در کمک به کسب و کارها برای دستیابی به اهداف خود و متمایز کردن خود در بازار رقابتی ایفا کرده است

تماس

من از سوالات شما استقبال می کنم و مشتاقانه منتظر گفتگو در مورد نیازهای شما هستم

info@ebrahimsebti.com